פעילויות חינוכיות

Fresco Over-Night

A unique urban dance experience.

Night and day at the Fresco House including a sleepover. Technique and repertoire classes, a meeting with the company’s dancers, enriching workshops in the field of movement and the body, a fascinating nighttime tour in the central bus station (optional), a full dance performance at Fresco House or in a theater (optional), nighttime dance activities, dinner and breakfast and communal sleeping at the company’s home.

Fresco Over-Night

A unique urban dance experience.

Night and day at the Fresco House including a sleepover. Technique and repertoire classes, a meeting with the company’s dancers, enriching workshops in the field of movement and the body, a fascinating nighttime tour in the central bus station (optional), a full dance performance at Fresco House or in a theater (optional), nighttime dance activities, dinner and breakfast and communal sleeping at the company’s home.

Courses and Workshops
Courses and Workshops

Fresco Over-Night

A unique urban dance experience.

Night and day at the Fresco House including a sleepover. Technique and repertoire classes, a meeting with the company’s dancers, enriching workshops in the field of movement and the body, a fascinating nighttime tour in the central bus station (optional), a full dance performance at Fresco House or in a theater (optional), nighttime dance activities, dinner and breakfast and communal sleeping at the company’s home.

Courses and Workshops

Dance All Day

A full day of activities in the company’s house, our artistic staff will put together a custom-made schedule in order to expose the students to the professional dance world using the eyes, the body and the heart. 

In the program: observation of company class, technique and repertoire classes. The students will get to see the behind-the-scenes of company work and the rehearsal process and will learn excerpts from our pieces. At the end of the day, they will meet with the artistic director for a discussion about a dancer’s work, creative processes and more.

Dance All Day

A full day of activities in the company’s house, our artistic staff will put together a custom-made schedule in order to expose the students to the professional dance world using the eyes, the body and the heart. 

In the program: observation of company class, technique and repertoire classes. The students will get to see the behind-the-scenes of company work and the rehearsal process and will learn excerpts from our pieces. At the end of the day, they will meet with the artistic director for a discussion about a dancer’s work, creative processes and more.

Courses and Workshops
Courses and Workshops
551894073

Dance All Day

A full day of activities in the company’s house, our artistic staff will put together a custom-made schedule in order to expose the students to the professional dance world using the eyes, the body and the heart. 

In the program: observation of company class, technique and repertoire classes. The students will get to see the behind-the-scenes of company work and the rehearsal process and will learn excerpts from our pieces. At the end of the day, they will meet with the artistic director for a discussion about a dancer’s work, creative processes and more.

Courses and Workshops

Ready... Set...? Stage!

12-15 מפגשי רפטואר עם סולני הלהקה כשבסופם יעלו התלמידים קטע מרפטואר הלהקה כחלק ממופע הסיום או מופע מסכם של הסטודיו /מגמה. המפגשים הם בני שעה וחצי עד שעתיים אצלכם בתיאום שעות פעילות ובחירת הרפטואר המתאים.

Ready... Set...? Stage!

12-15 מפגשי רפטואר עם סולני הלהקה כשבסופם יעלו התלמידים קטע מרפטואר הלהקה כחלק ממופע הסיום או מופע מסכם של הסטודיו /מגמה. המפגשים הם בני שעה וחצי עד שעתיים אצלכם בתיאום שעות פעילות ובחירת הרפטואר המתאים.

Courses and Workshops
Courses and Workshops

Ready... Set...? Stage!

12-15 מפגשי רפטואר עם סולני הלהקה כשבסופם יעלו התלמידים קטע מרפטואר הלהקה כחלק ממופע הסיום או מופע מסכם של הסטודיו /מגמה. המפגשים הם בני שעה וחצי עד שעתיים אצלכם בתיאום שעות פעילות ובחירת הרפטואר המתאים.

Courses and Workshops
|||
X
X